Industri & Infrastruktur

Här nedan hittar du produkter och information från den valda kategorin.

Vinschlinor, staglinor, manöverlinor, containernät, förpackningsgarner och andra industriella linor och snören är avgörande komponenter inom industrisektorn. Dessa industriella linor och snören spelar en central roll inom olika branscher genom att möjliggöra säker och effektiv materialhantering, transport och arbetsprocesser. Deras styrka och pålitlighet är avgörande för att uppfylla kraven inom industrin och för att säkerhetsställa säkra och produktiva arbetsplatser.

Exempel på användningsområden:

    • Vinschlinor: Vinschlinor används i olika industrier för att dra och lyfta tunga laster. De är oumbärliga inom sektorerna för transport, gruvdrift, bygg och mer för att hantera material och genomföra olika lyftoperationer.
    • Staglinor: Staglinor är starka och beständiga linor som används inom marina och industriella tillämpningar för att säkra master och stöttor på fartyg och stora strukturer som kranar och vindkraft.
    • Manöverlinor: Manöverlinor används för att kontrollera och justera rörelsen av maskiner, utrustning och fordon inom industriella miljöer. De är viktiga för precision och säkerhet.   
    • Containernät: Containernät används inom logistik- och fraktindustrin för att säkra lasten under transport. De ser till att containrar och deras innehåll är stabila och säkra under förflyttning.
    • Förpackningsgarner: Förpackningsgarner används för att binda och säkra paket och laster inom olika industriella sektorer. De hjälper till att förhindra skador och förluster under transport.
    • Industrifiske: Inom fiskeindustrin används linor och nät för att fånga och hantera fisk. Dessa komponenter är nödvändiga för fiskeoperationer. 
    • Materialhantering: Inom industrier som tillverkning och bygg används linor för att hantera material och utföra lyftoperationer. De hjälper till att flytta, lyfta och positionera material effektivt.
    • Säkerhet och avspärrning: Linor kan användas för att skapa avspärrningar och säkerhetsområden inom industrier för att skydda personal och förhindra obehörig åtkomst.