Träning

This is where visitors can browse products in your store.

Klätterrep, Battle Rope, draglinor och slitskydd. Användningsområdena för rep till träning är många, både som redskap i sig och som hjälpmedel.

Här är några exempel på hur rep kan användas till träning:

    • Klätterrep: Rep av olika material kan användas till klätterrep, både för gymnastiksalar, till gym och till trädgården. Med krympslang i änden på repen säkras ändarna från att fransa upp sig och upphängning kan göras antingen med ögla i änden på repet eller med ett lodlinebeslag monteras för infästning i schackel eller krok. 
    • Battle Rope: Tunga rep i slaget eller flätat utförande med kraftiga handtag. Fästs i vägg eller golv och olika rep har olika tyngd för att passa olika träningsmoment.
    • Tricepsrep: Dragrep för träningsmaskiner som ger jämn belastning, rät dragvinkel och ett säkert glidstopp i form av en diamantknop. 
    • Lodlinor: Genom att fästa ett rep i en tung last eller släde skapar man ett enkelt och effektivt träningsredskap som går att använda både utomhus och inomhus. 
    • Draglinor: I vissa maskiner vill man inte använda vajer för att lyfta tyngderna utan hellre rep med låg töjning och hög brottats.

Visar alla 18 resultat