Schacklar

Schacklar av olika slag och i olika typer av material.

Handla i vår externa webbshop:

Kontakta oss med en förfrågan:

Schacklar

Schacklar kan liknas vid öppningsbara länkar, oftast i metall. Det finns i huvudsak två typer av schackel men de finns i många olika material och variationer.

 • Lyrschackel: dessa schackel är formade som en båge med en mindre öppning än själva bågen. Formen ger en jämn belastning även när dragkraftens riktning skiftar.
 • Raka schakel: kallas också för D-schacklar eller ibland också U-schacklar pga att de har formen av ett U.

Användningsområden: olika typer av schackel används i olika applikationer beroende på en mängd faktorer. Nedan några exempel:

 • Sammanlänkning: schackel används oftast för att länka samman två strukturer, exempelvis en kätting med ett rep.
 • Lyft & drag: vid lyft av tungt gods eller drag med vinsch måste man på något sätt koppla samman draganordningen med det som ska lyftas eller dras. Då används oftast ett schackel.
 • Skarv & koppling: en kätting kanske behöver skarvas, eller skapa två ben i en Y-formation. Skarven utgörs då av ett schackel. När man behöver kombinera flera olika typer av material i seriekoppling, exempelvis boj- eller bryggförtöjningar med rep en del av biten och kätting för resterande. För att skapa en säker och stark skarv mellan de olika materialen används schackel.

Fördelar: schackel är starka, säkra och framförallt öppningsbara länkar som används till många olika ändamål och finns i många olika former, varianter och material.

Beskrivning

Handelsschacklar

Handelsschacklar, som är galvaniserade och oklassade, är användbara komponenter som är avsedda för ett brett spektrum av användningsområden. Det är viktigt att notera att dessa schacklar inte är godkända för lyft, vilket innebär att de inte ska användas för lyft- eller hissningstillämpningar där säkerheten är en primär faktor.

Material och egenskaper: handelschacklar finns i tre typer av material:

 • HDG: Hot-Dip Galvanized innebär att schacklarna är varmgalvaniserade med en korrosionsbeständig zinkbeläggning.
 • Rostfria: oftast rostfritt material av klass AiSi 316 som ger ett exceptionellt bra korrosionsskydd.
 • Mässing: mässing är en mjuk metall och schacklar av mässing används i dekorativt syfte eller där stål av olika anledningar inte går att använda.

Exempel på användningsområden inkluderar:

 • Förankring av flytbryggor/bojar: Galvaniserade handelsschacklar är ofta använda för att säkra och förankra flytbryggor och bojar i marina och vattenmiljöer. Deras korrosionsbeständighet och enkla användning gör dem till ett pålitligt val för sådana applikationer.
 • Förtöjning: Dessa schacklar kan användas för förtöjning av båtar och fartyg vid kajer eller bryggor. De ger en säker och pålitlig länk mellan förtöjningslinor och fasta punkter och hjälper till att säkra båtar på ett effektivt sätt.
 • Industri, skogsbruk och fiske: Handelsschacklar har även olika användningsområden inom industriella, skogs- och fiskeriapplikationer. De kan användas för att ansluta, säkra eller koppla samman komponenter och utrustning inom dessa branscher.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och inte använda dessa schacklar för lyft eller hissning där det krävs lyftgodkännande. Genom att använda dem på rätt sätt och inom deras specificerade användningsområden kan man dra nytta av deras mångsidighet och hållbarhet i olika tillämpningar inom industri, marina och andra områden.

Specifikation

Bultdiameter
[mm]
Öppning
[mm]
Inv. höjd
[mm]
61225
81632
102040
122550
142856
163264
203874
224488
254898
2856108

Lyftschackel

Klassade schacklar är högpresterande komponenter som har genomgått seghärdning för att möta stränga krav på hållbarhet och pålitlighet. Dessa schacklar är tydligt märkta med sin maximala lastkapacitet och är avsedda för en mängd olika applikationer där säkerhet och pålitlighet är avgörande.

Material och egenskaper:

 • Säkerhetsfaktor 6:1: Klassade schacklar är konstruerade med en säkerhetsfaktor på 6:1, vilket innebär att de är utformade för att säkerställa en mycket hög säkerhetsmarginal. Detta gör dem lämpliga för användning i krävande och riskfyllda situationer.
 • Varmgalvaniserad (HDG): Schacklarna är varmgalvaniserade, vilket innebär att de har behandlats med en zinkbeläggning för att öka sin motståndskraft mot korrosion och rostbildning. Denna beläggning ger långvarig hållbarhet även i utmanande miljöer.
 • Med mutter eller pin: lyftschacklar finns i två typer som skiljer sig åt i hur bulten är utformad. Antingen som en vanlig pinschackel eller med mutter och sprint.

Exempel på användningsområden inkluderar:

 • Lyft: Klassade schacklar är lämpliga för olika lyftapplikationer där säkerhet är av yttersta vikt. De används ofta tillsammans med lyftutrustning som kranar och lyftblock för att säkra och hantera laster på ett pålitligt sätt.
 • Förankring: Schacklarna används för att säkra och förankra komponenter och utrustning inom olika branscher, inklusive marin, bygg och industri. Deras höga säkerhetsfaktor och hållbarhet gör dem till ett pålitligt val för att hålla komponenter på plats.
 • Lastsurrning: De klassade schacklarna används också för lastsurrning, vilket innebär att de hjälper till att säkra laster under transport och förflyttning. Deras pålitlighet och styrka spelar en avgörande roll i att säkerställa att laster transporteras säkert och effektivt.

Klassade schacklar är en kritisk komponent inom olika branscher där pålitlighet och säkerhet är avgörande. Deras höga säkerhetsfaktor, seghärdning och varmgalvaniserade yta gör dem till en mångsidig och hållbar lösning för lyft, förankring och lastsurrning i krävande miljöer.

Specifikation

Bultdiameter
[mm]
Öppning
[mm]
Inv. höjd
[mm]
Working Load Limit
[WLL]
812240,5
1013320,75
1116361
1318431,5
1621482
1927643,25
2232714,75
2536846,5
2943958,5
32461089,5
355211912
385713313,5
416014617
517317825
578319735

Gå med i vårt nyhetsbrev